PRZYKŁAD 4

Wykorzystanie programu CAD do tworzenia przekrojów modeli i części maszyn

 

Wykorzystując podstawowe funkcje programu CAD stosowane przy projektowaniu części można znacznie wspomóc wizualnie omawiane treści z zakresu rysunku technicznego dotyczące zasad tworzenia i wykonywania przekrojów rysunkowych części maszyn.

        Poniżej przedstawiłem trzy przykłady przedstawiające wykorzystanie programu CAD przy wyjaśnianiu zasady tworzenia przekroju stopniowego, przekroju łamanego oraz zasady tworzenia rysunku wykonawczego części z wykorzystaniem przekroju wzdłużnego:

PRZEKRÓJ  STOPNIOWY

PRZEKRÓJ ŁAMANY

PRZEKRÓJ WZDŁUŻNY

  

PRZEKRÓJ  STOPNIOWY

Obok przedstawiłem przykład modelu 3D na podstawie którego można łatwo i obrazowo wyjaśnić uczniom  zasadę tworzenia przekroju stopniowego.

Na modelu zaznaczyłem płaszczyznę tnąca przecinającą model stopniowo i przechodzącą przez model tak aby pokazać jakie zarysy wewnętrzne będzie ukazywał wykonywany przekrój. Pozwala to na lepsze zrozumienie wykonywania przekroju.

 

Następnie na podstawie modelu 3D oraz stosując funkcje programu omówione wcześniej można bardzo łatwo utworzyć najpierw rzut podstawowy części a następnie definiując płaszczyznę przekroju i kierunek rzutowania utworzyć przekrój stopniowy A-A przedstawiający wybrane płaszczyzną przekroju zarysy wewnętrzne modelu.

Taka etapowa kolejność wykonywania i przedstawiania zasad tworzenia przekroju stopniowego poparta przykładami wizualnymi na pewno wspomaga lepsze zrozumienie przez uczniów zagadnienia.

 

 

 

 

PRZEKRÓJ ŁAMANY  

Obok przedstawiłem model tarczy z pięcioma otworami walcowymi o jednym otworem kwadratowym.

Aby w jednym przekroju pokazać wszystkie charakterystyczne zarysy wewnętrzne modelu należy zastosować tutaj przekrój łamany.

Na widoku 3D umieszczona jest łamana płaszczyzna przekroju która pokazuje miejsce myślowego przecięcia części.

 

 

Wykorzystując opisane wcześniej możliwości środowiska RYSUNEK można również łatwo i szybko przedstawić zasadę tworzenia przekroju łamanego na rysunku 2D. Po utworzeniu widoku głównego części definiuje się na nim płaszczyznę przekroju A-A i kierunek rzutowania przekroju. Program automatycznie przyjmuje zdefiniowaną płaszczyznę jako tnącą a następnie wykonuje przekrój zgodnie z zasadą tworzenia przekroju łamanego która polega na tym, że zarys części przecięty łamaną płaszczyzną przekroju sprowadza się na do płaszczyzny płaskiej.

 

 

 

 

PRZEKRÓJ WZDŁUŻNY

Wykorzystując program CAD można wspomóc wizualnie przykład tworzenia rysunku wykonawczego części z wykorzystaniem jej przekroju wzdłużnego.

 

 

 

W środowisku CZĘŚĆ należy utworzyć model 3D omawianej części maszynowej oraz zaznaczyć płaszczyznę przekroju.

W tym przykładzie użyłem modelu tulejki kołnierzowej z kilkoma otworami stopniowanymi.

 

Następnie wykorzystując funkcję środowiska pod nazwą OPERACJA BOOLE’A można podzielić model tak aby ukazać tylko zarys tej połowy części, na podstawie której będzie wykonany przekrój wzdłużny.

 

Ostatnim krokiem jest utworzenie rysunku wykonawczego części wykorzystując jej przekrój wzdłużny ukazujący zarysy wewnętrzne oraz pełne zwymiarowanie części.

Taka kolejność pokazu pozwala na pełne zobrazowanie omawianego zagadnienia i pozwala na jasne i przejrzyste wyjaśnienie uczniom zasady tworzenia przekroju wzdłużnego i jego konkretnego zastosowania.

DALEJ